Bestyrelsens beretning for året 2011 / 12

   
 

Hvad har Ejerforeningen oplevet i 2011 / 12 ?

 • 7 nye ejere og lignende antal lejere er budt velkommen.
 • Et tag der endeligt ser ud til at være tæt !
 • En kælder der til gengæld stadig er utæt !
 • Indbrud i kælder og en lejlighed.
 • Et varmesystem der fungerer fantastisk godt. 18.000 kr. i bonus  !
 • Roderierne i opgangene bedret - dog ikke alle steder - .
 • En ny dygtig administrator Mai Egeberg / Datea.
 • Et uforandret godt samarbejde med vores vicevært.
 • Væsentlig forhøjelse af forsikringspræmie p.g.a. glasskader.
 • En ny - den ottende - men nu kompetent projektleder hos Skanska.
 • Ingen klager over parkeringen i et helt år !
 • Megen ros, men også to skideballer, hvoraf én fortjent og én ufortjent.
 • En dejlig julefrokost på foreningens regning.
 • 7 hyggelige og sjove bestyrelsesmøder.

 

Hvad har vi så lavet i løbet af året ?

 • Indgået kontrakter om årligt eftersyn af varmecentral og ventilation.
 • Indbrudssikring af kælderdørene.
 • Vundet en inkasso-sag på ca. 35.000 kroner.
 • Oliering af udvendigt træværk.
 • Ventetiden på varmt brugsvand halveret !
 • Defekt energimåler udskiftet.
 • Etablering af gedigne cykelstativer.
 • Cykeloprydning for anden gang.
 • Råd til beboere om nøgler, stoppede filtre, TV-kanaler, skæve døre, forsikringer + alt det andet løse.
 • Sikret løsning på alle 5-års-manglerne minus den utætte kælder.
 • Deltaget i møder i Grundejerforeningen og møder mellem alle formændene.
 • Passet godt på vores penge.

 

Hvad kunne den kommende bestyrelse så lave ?

 • I flere år har vi arbejdet for at sikre ejendommen. Vandskader, tekniske nedbrud og først og fremmest udbedringer af utallige mangler og fejl påvist ved 5-års-gennemgangen har besat vores tid. Kommende bestyrelse får langt bedre tid til nye og sjovere opgaver.
 • Den kommende bestyrelse må have andre og nye prioriteter, for ejendommer er nu reddet så godt det kan lade sig gøre.
 • Mere fokus på nærområdet, stier, veje, møller, højhuse, støj m.m. ?
 • Udvidelse af cykelskurene mod inddragelse af et par parkeringspladser ?
 • Vi opfordrer til at finde på gode ideer til glæde for ejere og lejere ! !
 • Vi opfordrer også til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Det er spændende, hyggeligt og julefrokosten er rigtig god.

 

Med venlig hilsen
 Bestyrelsen, den 18. marts 2012

Anne-Berit Jacobsen,    
Lone Hougaard,
Susanne Prahm (fratrådt p.g.a. flytning),   
Arne Jacobsen,
Jørgen Andreasen    
Bernd Schittenhelm (næstformand),   og
Torben Schødt (formand).