Referat af bestyrelsesmøde
d. 30. juli 2012
   
 

Deltagere: Arne, Bernd, Jørgen  og Torben (ref.)

Se referatet som PDF-fil.

1.

EF-2 Nyt

 • 2 nye ejere er flyttet hertil siden sidste møde, velkommen !
 • Der har været store problemer med at få varmt brugsvand i blok 4 og specielt i opgang 12. Vores sædvanlige VVS-firma har gennemgået systemet uden at finde sikker årsag. Et defekt blandingsbatteri i en lejlighed er udskiftet med øjeblikkelig effekt, men senere er der atter kommet problemer. Vi vil snarest bede en specialist om møde - efter hans sommerferie - og bede ham finde årsag og fremkomme med løsning.
 • Lone har nu oprettet en Facebook-side, og vi får se om der er interesse for at bruge den som kommunikation beboerne imellem. Hvis beboerne ønsker at henvende sig til bestyrelsen skal det ske på e-mail.
 • Fra og med næste år har vi aftalt at energi-aflæsning /ISTA foregår ca. 30 april i stedet for ca. 30. juni.
 • I samarbejde med viceværten vil vi lave stikprøveundersøgelse af murkronen i begge blokke p.g.a. en påvist mindre fejl omkring syd-vestgavlen af blok 4.
 • En 1. sals-beboer har oplevet natligt "indbrud" via en altandør på stormkrog. Beboeren har med formandens accept opsat en advarsel i samtlige opgange. Vi registrerer  løbende indbrud, så meld tilbage hvis I oplever indbrud og tyveri.
 • Enkelte beboere  har fortsat efterladt alt for meget roderi i opgange. Tag nu lidt hensyn til naboer og rengøringsfolk.
 • Beplantningen ved cykelstativerne mod øst skal retableres.
   
2.

Økonomi

 • En god økonomi i foreningen med et budget der holdes pænt, det er vi tilfredse med.
   
3.

Grundejerforeningen (GF)

 • Roserne vil blive beskåret til efteråret.
 • Der vil blive opsat hegn ved flere etaper langs bane-traceen for at stoppe den uautoriserede trafik.
   
4.

Formandsmøde

 • Nyt møde er endnu ikke aftalt.
 •    
  5.

  Skanska / Utætte kælder

  • Skanska har givet os forligs-tilbud der er mindre end syn og skønsmanden vurderer  det vil koste at udbedre fejlene. Vi har haft møde med vores advokat der har sendt et modkrav som stort set svarer til skønsmandens vurdering.
     
  6.

  Eventuelt

  • Alt for mange cykler til alt for få cykelpladser trods cykeloprydning i foråret og trods der blev etableret 24 ekstra cykelpladser for et år siden. Vi vil nu undersøge om der kan findes løsning evt. ved at indrage en eller to parkeringspladser. Endelig beslutning må dog træffes af generalforsamlingen.
     
  7.

  Kommende møde

  • Mandag 24. september kl. 19.00 hos Jørgen
     
     
   

  Venlig hilsen
  Bestyrelsen