Referat af bestyrelsesmøde
d. 29. oktober 2012
   
 

Nye lejere bør henvende sig til bestyrelsen, så vi kan hjælpe med navneskilte, husorden og praktiske oplysninger:
bestyrelsen@oresundstrandpark.com.

   
 

Deltagere: Anne-Berit, Louise, Arne, Bernd, Jørgen  og Torben (ref.)

Se referatet som PDF-fil.

1.

EF-2 nyt

 • Der er kommet endnu en ny ejer og et ukendt antal nye lejere i vores etape siden sidste møde. Velkommen !  
 • icevært Jimmi har i samarbejde med "Guldager" og VVS-firma foretaget omfattende ændringer af varmtvandsregulering mellem blok 3 og 4, rensning af varmtvandsbeholder, snavssamler/filter før varmt vand sendes ud til blokkene. Det har medført at opgang 12 atter har fået godt varmt vand. Der forestår yderligere gennemspuling af varmt-returvand i blok 4, rensning af varmtvandsmålere + udskiftning af en del, måske alle termostatblandingsbatterier i blok 4.
 • Beboere i et par lejligheder har efter venlig henstilling fjernet nogle grønne presenninger fra altanglassene.
 • Viceværten har henstillet til ejere af blomster at flytte dem af hensyn til rengøring m.m. Bestyrelsen mener at man altid - og uden brok - bør følge disse henstillinger.  
 • Et firma har tilbudt vask af vores affaldskontainere, men efter anbefaling fra vicevært har vi svaret nej tak.
 • Beplantningen ved cykelstativerne mod øst er nu færdig retableret.
 • Der er massiv mangel på cykelstativer ved specielt blok 3. Vi vil nu undersøge muligheder for at dels udskifte de kaotiske stativer i cykelskurene for at give bedre plads og dels lave op til 24 ekstra cykelpladser med eller uden inddragen af parkeringspladser. Jørgen.
 • "Kalkknuser"-firma har givet tilbud på anlæg med kalkknusning, så vi kan undgå de store mængder kalkaflejringer i rør m.v. Bestyrelsen er enige om vi må have mere dokumentation for effekt og side-effekt inden der vil blive taget nærmere stilling. Bernd og Arne vil fremskaffe dokumentation.
 • Der er påvist en defekt på murværk under murkronen ved opgang 12. Jørgen/Jimmi undersøger for yderligere fejl og vil derefter få defekter repareret.
 • Vores hjemmeside bør indeholde mere vejledning til en rubrik "Hyppige spørgsmål". Alle må i tænkeboks.
   
2.

Økonomi

 • En god økonomi i foreningen med et budget der holdes pænt, det er vi tilfredse med. Med henlæggelser er egenkapitalen godt 650.000 kr.
 • Retssagen mod Skanska for fejl og mangler er nu endelig afsluttet med forlig vedrørende den utætte kælder. Det  betyder foreningen modtager 500.000 kroner (halv million) og retten bestemte at Skanska desuden betaler alle sagsomkostninger.
 • Bestyrelsen vil komme med oplæg til generalforsamlingen om hvorledes disse meget store beløb - godt én million kroner - bedst kan anvendes.
   
3.

Grundejerforeningen (GF)

 • GF har efterhånden fået opsparet en alt for stor kapital og overvejer at tilbageføre omkring 70-80.000 kroner til EF-2.
   
4.

Formandsmøde

 • Interessen for fælles aftale om TV-udbyder og IT-netforbindelse er ikke til stede. Der er alt, alt for mange særinteresser blandt beboere og etaper.
 • En formand har været i kontakt med kommunen og kan fortælle der ikke er planer om at bygge parkeringshus !
 • Ingen af de øvrige etaper har haft lignende problemer med defekte termostatbatterier eller Cirkon-ventiler siddende i øverste lejligheder. Problemer vi har haft rigeligt af.
 • Næste formandsmøde aftalt til 5.2.2013. kl 19.30.
   
5.

Kommende møde

 • Tirsdag 4. december kl. 17.00 (klokken sytten).