Referat af bestyrelsesmøde
d. 4. december 2012
   
 

Deltagere: Anne-Berit, Lone, Louise, Arne, Bernd, Jørgen  og Torben (ref.)

Se referatet som PDF-fil.

1.

EF-2 nyt

 • 1 ny ejer og ukendt antal lejere er flyttet hertil siden sidste møde, velkommen !
 • Varmt brugsvand i blok 4 og specielt i opgang 12. Efter der er foretaget flere gennemskylninger af retur-rør og der er kommet erstatning af de besværlige cirkon-ventiler håber vi  der er ved at komme stabil varmtvand-forsyning også i opgang 12.
 • En enig bestyrelse har besluttet der ikke vil blive udbetalt kompensation for det øgede vandspild specielt opgang 12 har været generet af. Der er heller ikke udbetalt kompensation til beboere der f. eks. har fået deres terrasser gravet op eller måtte tage fri for at være hjemme og sikre os adgang til cirkon-ventiler m.v.
 • En defekt energi-måler er udskiftet af Ista.
 • En udlejer er pålagt at sikre en ulovlig parabol hos en lejer bliver fjernet.
 • "Kalkknuser": Vi har ikke fået tilstrækkelig dokumentation for effekt og bi-effekt. Vi vil derfor forhøre om vi må have ultralyd-knuseren på prøve i nogle måneder.  Samtidig må vi overveje hvilke effektmål vi skal benytte for at bedømme værdien af installationen.
 • Ekstra cykelstativer er fortsat på programmet, men ikke på bekostning af parkeringsbåse. Model, pris og antal undersøges.
 • Hjemmesiden vil blive opdateret med FAQ.
 • Efter en fejl ved murkronen er påvist et enkelt sted er begge blokke blevet gennemgået af Jimmi. Fejlene kan kun ses fra lift eller ved at "hænge faretruende" ud over kanten. Der er desværre påvist mange fejl. Om fejlene er alvorlige vil blive undersøgt af vores ingeniør m. fl.
   
2.

Økonomi

 • En del gamle poster (5-6 år) var ved fejl bogført som skyldige omkostninger. De er nu ført som indtægt sammen med tilbageføring af kontingent til grundejerforeningen. I alt forbedrer det økonomien med ca. 100.000 kroner. Økonomien er særdeles god.
 • Hvis/når vi får tid vil vi lave en 5-års vedligeholdes-plan for at kende behovet for kapital.
   
3.

Kommende møde

 • Tirsdag 15. januar kl. 19.00 hos Jørgen