Referat af bestyrelsesmøde
d. 4. marts 2013
   
 

Kom til en meget
spændende generalforsamling
torsdag d. 11. april, kl. 19.00

   
 

Deltagere: Anne-Berit, Louise, Arne, Bernd, Jørgen  og Torben (ref.)

Se referatet som PDF-fil.

1.

EF-2 nyt

 • Der er kommet en ny ejer  og en ny lejer siden sidste møde, velkommen !
 • Oprydningskampagnen har været en stor succes. Viceværten vil periodisk overvåge vi fortsat overholder aftalen.
 • I juledagene var der en del problemer med ventilationsanlægget. Efter Air  Logic har foretaget udskiftning af en trykføler og justeret på de øvrige har der ikke været nye klager.
 • Bestyrelsen har i samarbejde med viceværten overvejet tilbud om rensning af diverse filtre i boligerne. Sagen stilles imidlertid i bero idet der tilsyneladende ikke er problemer med tilstoppede filtre ved energimålere og varmtvandsmålere efter der er monteret nye snavssamlere i varmecentralen.   
 • De påviste fejl ved murkronen skal undersøges nærmere i samarbejde med Skanska m.h.p. udbedring. Der er aftalt besigtigelsesmøde i midten af måneden.
 • Grundejerforeningen har nu givet tilladelse til etablering af cykelstativ med 18 pladser langs terrasse-bøgehækkene mellem opgang 9 og opgang 11. Bestyrelsen vil komme med forslag til vedtagelse på generalforsamlingen.
 • Under penthouse-terrassen er der åbenbart ved at flytte duer ind til gene for underbo. Viceværten vil se på problemet.
 • Vi vil aftale med viceværten at få foretaget hovedrengøring i opgangene og bl.a. få vasker væggene rene. Der er i bestyrelsen overvejelser om behov for evt. maling af væggene.
 • Bestyrelsen får behov for en ny formand og to til tre nye medlemmer. Arbejdet er interessant, møderne hyggelige, julefrokosten er gratis og så er alle de tunge sager med 5-års-udbedringer overstået. Man kan yde efter lyst, evne og ikke mindst efter tid.
 • På opgangene er der stor variation af skohylder. Der er store, små, pæne og grimme. I bestyrelsen overvejer vi en pæn, holdbar dobbelthylde, der skal sættes fast i væggen, så det er let at gøre rent under hylden.
   
2.

Grundejerforeningen

 • Der er i GF planer om at rydde efeu-bedet helt ved etape-1 og i stedet for få sået græs. Etape-1 har en stor dyr plan med bl.a. udskiftning af jord. Den plan er alt for dyr og øvrige etaper ønsker ikke at støtte den.
 • Foreningen vil se på om saltningen kan begrænses da flere beboere + viceværten har klaget over de store mængder salt der benyttes.
 • Etape-1 ønsker vejbump ved indkørslen til Øresund Parkvej. Etape-2 og-3 ønsker imidlertid ikke vejbump. Etape-4 og-5 ønsker ikke at blande sig.
   
3.

Formandsmøde

 • Det ser ud til at næsten alle etaperne har problemer med murkronerne. Etape-3 har fået deres murkrone renoveret.
 • Alle etaper er færdige med 5-års-gennemgang. Der resterer få problemer der muligvis først kan klares efter syn & skøn.
   
4.

Økonomi

 • Økonomien er særdeles god og egenkapitalen er for stor i forhold til det behov vi har til en driftskapital.
 • Bestyrelsen vil fremlægge et forslag til vedtagelse på generalforsamlingen: Udbetaling til ejerne af 100 kr. x fordelingstal sv. t. i gennemsnit ca. 9.000 kr. per lejlighed.
   
5.

Kommende møde

 • Der er ikke aftalt nyt møde