Referat af bestyrelsesmøde
d. 25. august 2014
   
 

HUSK:

Det er ikke tilladt at placere storskrald i genbrugsstationen!

   
 

Tilstede: Karsten Lyng Anthonsen, Torben Schødt, René Olsen, Henning Sørensen, Lennart Nordstedt og Bernd Schittenhelm

Ikke tilstede: Poul Hansen

Se referatet som PDF-fil.

1. Valg af referent

Formanden valgte sig frivilligt.
   
2. Nyt fra Ejerforeningen

Generel orientering
Der er ikke blevet solgt lejligheder i etape 2 siden sidst.

ISTA har indrapporteret en energimåler med en mulig malfunktion. Det lader til, at flere er gået i stykker på det sidste. En måler har en levetid på ca. 8-10år. Det er tid til udskiftninger.
Aktion: Lennart undersøger, hvad det ville koste ejerforeningen at skifte samtlige energimålere på en gang.

Planlægningen af den umiddelbart forestående rensning af varmtvandsbeholderen har ikke været optimal. Flere datoer har været i spil og den endelige information om lukningen for det varme vand har ikke været sat op i alle opgange. Det skal gøres bedre næste gang!

Lennart har oplevet problemer med levering af e-mails ifm. med brug af bestyrelsens interne mailingliste. Aktion: Bernd kontakter Viggo.

Beskæring af træer langs Amager Strandvej
Sundby Sejl beskærer sine træer til efteråret. Det viste sig, at træerne ved Amager Strandvej ikke er ejet af Haveforeningen men af Københavns kommune.
Aktion: Lennnart kontakter Københavns kommune.

Rod i kælderen
Byggerodet er blevet fjernet af viceværten. Fremover fjernes sådant rod straks.

Cykeloprydningskampagne
Kampagnen kører fint efter den lagte plan. Cykler med strips fjernes til bunke om formiddagen, lørdag den 20. september. René, Karsten og Henning er på sagen.

Cykelstativerne mellem opgang 9 og 11 nedtages mandag den 22. september og arbejdet med at opsætte de nye cykelstativer ved cykelskuret ved blok 4 sættes i gang samme dag.

Gennemgang af ejerforeningens servicekontrakter
Lennart har gennemgået foreningens servicekontrakter. I servicekontrakterne for elevatorerne (Schindler) og VVS mangler der faste timepriser og priser for vareleverancer. Disse skal baseres på listepriser og en rabat. Vi vil forsøge at genforhandle kontrakten for elevatorservice. Dette kan resultere i en servicekontrakt med et nyt firma eller igen med Schindler.
Aktion: Lennart er tovholder på dette.

Lennart foreslog at undersøge muligheden for at få foretaget gratis check af energibesparelsesmuligheder. Resten af bestyrelsen henviste til energimærke-rapporten, hvor der også indgik anbefalinger til energibesparelse. Disse var ikke relevante for ejerforeningen.

Peter Holm fra aktionsgruppen ”Lokalplan Lergravsvej” har udsendt en sammenligning af omkostninger for etaperne 1, 2, 33 og 5. Disse er baseret på budgetter og regnskaber. Etape 2 skilte sig markant ud på høje omkostninger til forsikringer. Torben kunne fortælle, at man har haft mange ødelagte vinduer, som har øget prisen på glasforsikringen.

Aflønning af formand og bestyrelse
Hverken formand eller resten af bestyrelsen ønskede at blive aflønnet for deres arbejde.

   
3. Nyt fra Grundejerforeningen

Der opstilles containere til storskrald i løbet af oktober-måned.

Belysningen af den nye cykelstil langs bebyggelsen er opsat og virker.

Nye cykelstativer ved cykelskuret ud for blok 4 (opgang 8-12) må sættes op. Dette er blevet afklaret med kommunen. Tilbud er indhentet af HN-Service. Der var dog tvivl om hvilke fliser der skulle anvenjdes. Bestyrelsen hældte til at bruge standardfliser.

Der arbejdes med et forslag om at anlægge en petanque-bane i trekantsområdet bagved genbrugsstationen ved blok 2.

Til december opsættes et juletræ på Grønningen.

Park Zone har haft indtægter på 80.000kr indtil videre i år. Grundejerforeningen vil modtage 5% af dette beløb.

Der opsættes et stort skilt ved genbrugsstationen udfor blok 2 som gør det tydeligt, at storskrald ikke er tilladt.

Ekstra bænke opsættes ved legepladserne på Grønningen aht. forældre og bedsteforældre.

   
4. Nyt fra formandsinitiativet

Der er ikke blevet afholdt møder i formandsinitiativet.

   
5. Status på foreningens økonomi

René kunne meddele, at der ikke er sket dramatiske forandringer. Vi har stadig et merforbrug på 110.000kr som vi slæber med fra sidste gennemgang af økonomien.

   
6. Eventuelt

En racercykel er fjernet fra en trapperepos efter, at en skriftlig anmodning fra bestyrelsen om fjernelse af cyklen blev sat på selve cyklen. Der er nu set to cykler på et repos i opgang 10. Der forsøges samme fremgangsmåde. Aktion: Karsten sætter sedler på de to cykler.

   
9. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde holdes mandag den 20. oktober hos Karsten.