Referat af bestyrelsesmøde
d. 18. maj 2015
   
 

HUSK:

Facebook-gruppe for alle etaper i Øresund Strandpark-bebyggelsen:
https://www.facebook.com/groups/oeresundstrandpark/

   
 

Tilstede: Karsten Lyng Anthonsen (suppleant), Peter Holm (suppleant), Poul Hansen, René Olsen, Lennart Nordstedt og Bernd Schittenhelm (formand)

Ikke tilstede: Henning Sørensen

Se referatet som PDF-fil.

1. Valg af referent

Formanden valgte sig frivilligt.
   
2.

Konstituering af bestyrelsen

René Olsen blev valgt til kasserer og Lennart Nordstedt blev valgt til næstformand. Karsten Lyng Anthonsen blev valgt til repræsentant i Grundejerforeningen (GF) og Poul Hansen blev valgt til suppleant i GF. Bernd opsætter sedler med bestyrelsesinformationer ifm. opsættelse af mødereferat.

   
3. Nyt fra Ejerforeningen

Udfyldelse af fuldmagter (Bernd)
Da der ikke er ændringer i bestyrelsens fordeling af ansvarsposter, tjekker Bernd med Mai fra Datea om der er behov for at forny fuldmagter.

Generel orientering (Bernd)
Aflæsningen af vandmålere fra Clorius blev aflyst i sidste øjeblik. Annonceringen af aflysningen var ikke tilfredsstillende i bestyrelsens øjne. Peter undersøger mulighederne for at skifte aflæsningsfirma med henblik på at få en bedre pris og en bedre kundepleje.

Status på beskæring af træer ved Amager Strandvej (Lennart)
Der er forsat god dialog med Sundby Sejl, som ønsker at beskære alle træer. Lennart følger op på beskæring af træer på kajakklubbens område. Der er intet nyt fra Københavns kommune.

Etape 3 ønsker at blive involveret i vores dialog med Sundby Sejl, Kajakklubben og Københavns kommune.

Karsten og Poul tager emnet op i GF. Lennart og Karsten koordinerer indsatsen.

Bestilling af reparationer af elevatorer (Lennart)
Poul, Henning og René samt formanden er bemyndiget til at rekvirere reparationer/service op til 15.000kr hos Schindler.

Desuden kan Danielle og Kenneth Nivø fra Sundby Rengøringsservice ligeledes bestille reparationer/service op til 15.000kr hos Schindler.

Nyt revisor-tilbud
Kjærulff har fremsendt endnu et tilbud til ejerforeningen. Baseret på generalforsamlingens beslutning bedrørende skift af revisor må bestyrelsen takke nej til det reviderede tilbud.

Bestyrelsen kigger dog på sagen op til næste års generalforsamling. Peter og René er tovholdere.

   
4.

Opfølgning på Generalforsamling 2015

Indhentning af tilbud på opsætning af LED-lamper i trappeopgange
Man kan ikke genbruge tilbuddet for opsætning til LED-lamper i trappeopgangene til indhentning af tilbud fra andre elektrikerfirmaer. Lennart skriver en kravspecifikation på bullet-form, der bruges som udgangspunkt for indhentning af 2-3 alternative tilbud. Karsten er tovholder på indhentning af tilbud og Poul assisterer. Peter tjekker op på hvad de andre etaper har gjort på dette område.

Sikring af årlig indhentning af forsikringstilbud hos Willis
René kontakter Datea mht. at få en Willis-tilbud historik.

Mulig forbedring af cykelskurtage á la etape 4
Karsten kontakter etape 4 med henblik på at indhente priser for en potentiel forbedring.

   
5. Nyt fra Grundejerforeningen

Det trekantede jordstykke ud til den kombinerede gang- og cykelsti ved etape 1 skal beplantes med hybenroser og bøgehæk. Ideen om en Petang-bane er opgivet.

Den udvendige belysning er blevet serviceret hos etape 1+2+3. Det ser ud til at virke stabilt nu.

Etape 1 ønsker etablering af et vejbump ifm. det skarpe vejsving ved etape 1. Bestyrelsen er imod vejbump. Der ønskes en løsning, hvor man klipper hækkenroserne for at give trafikanterne et bedre overblik. Det kan overvejes at opsætte et trafikspejl ved svinget.

Etape 3+4 ønsker en nærmere undersøgelse af Skanska’s udtrædelse af GF. Etape 2 er for at Skanska kan udtræde af GF, hvis miljøstationen ved etape 4+5 udbygges og derved lovliggøres.

6. Nyt fra formandsinitiativet

Der er ikke blevet afholdt møder i formandsinitiativet.

   
7. Status på foreningens økonomi

René kunne informere resten af bestyrelsen om, at ejerforeningen holder budgettet.

   
8. Eventuelt

René og formanden underskrev den nye administrationskontrakt med Datea. Formanden sørger for, at den sendes til Datea.

Lennart har fået et nøglesæt til bestyrelsens to kælderrum. Formanden har det andet.

Lennarts telefonnummer skal ændres til 2211 9372 på hjemmesiden og på opslagstavlerne i trappeopgangene.

Årsagen til, at der holder en skurvogn hos etape 3 er, at man har påbegyndt olieringen af vinduer og døre.

Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at der findes en fælles facebook-gruppe for alle fem etaper i Øresund Strandpark bebyggelsen. Se mere under: https://www.facebook.com/groups/oeresundstrandpark/

   
7. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag den 30. juni kl. 19-21 hos Peter.