Referat af bestyrelsesmøde
d. 23. november 2015
   
 

HUSK:

Vores vandmålere er ved at nå deres udskiftningsalder.

Tjek om din måler fungerer som den skal!

   
 

Tilstede: Karsten Lyng Anthonsen, Poul Hansen, Henning Sørensen, Lennart Nordstedt og Bernd Schittenhelm (formand)

Fraværende: Peter Holm (suppleant)

Se referatet som PDF-fil.

1. Valg af referent

Formanden valgte sig frivilligt.
   
2. Nyt fra Ejerforeningen

Generel orientering
ISTA har udskiftet foreningens vandmålere i varmekælderen. Årsagen til udskiftningen er at målerne har nået udskiftningsalderen.

Der er forsøgt begået indbrud ved bagdøren til opgang 13. Der er ridser i dørrammen efter indbrudsværktøj. Snedker har besigtiget døren og meldt ud, at det ikke kan betale sig at lave en reparation. Viceværten giver ridserne en gang olie.

I etape 3 er der begået indbrud i nummer 17. Det kan tyde på, at en bande pt. opererer i området.

Status på beskæring af træer
Beskræringen er stadigvæk planlagt. Træerne ud mod Søndermole indgår ikke i projektet.

Status på brugen af brandspjæld til ventilering i trappeopgange
Der er intet nyt fra Dansk BrandInspektion (DBI).

Cykeloprydningskampagne 2015
Kampagnen er veloverstået. Årets fangst blev fire cykler. Dette er ikke mange og bestyrelsen anbefaler derfor, at cykeloprydningskampagner fremover gennemføres hvert andet år.

Status på udskikftning af belysning til LED-lamper i trappeopgange
Elektrikeren har haft travlt. Der mangler udskiftning af lamper ved penthouse-lejligheden i opgang 13 samt over alle indgangsdøre. Bestyrelsen gennemfører en gennemgang af alle opgange den 24. november kl. 20.

Udskiftning af syv udendørslamper og elevantorlamper til LED
Bestyrelsen ser positivt på udskiftning af udendørslamper samt elevatorlamper til LED-teknologi. Desuden ønsker bestyrelsen endvidere at undersøge muligheden for at udskifte lysstofrørene i kælderen med LED-rør. Bestyrelsen beder Peter Holm om at indhente tilbud på disse projekter. Det forventes, at en kombinering af disse projekter kan give en bedre samlet pris.

Salg af gamle lampepærer
De gamle lampepærer sælges til firmaet, som sætter de nye LED-pærer op, Kreativ Belysning Amager EL. Karsten kontakter elektrikeren.

Vandaflæsning
Bestyrelsen vil bede ISTA om at give et nyt tilbud på vandaflæsning. Hvis ISTA ikke kan matche tilbuddet fra Minol vælges sidstnævnte. Bestyrelsen ønsker ikke at starte en selvaflæsningsordning grundet, at sådan en ordning er svær at vedligeholde med skiftende bestyrelser.

   
3.

Nyt fra grundejerforeningen

Nybyggeriet får et nyt navn. Dette sker dog først, når byggeriet er blevet opført. Dette skyldes administrative årsager hos Skanska.

Bevoksningen i og omkring miljøstationen er blevet klippet tilbage af vores vicevært.
Vores gartner har skiftet bøgehække, hvor dette var nødvendigt.

Der er malet skraverede felter på området mellem parkeringspladsen langs hybenroserne, for at markere at parkering ikke er tilladt her. Dette er i henhold til parkeringsreglerne for området og skal sikre fri passage til og fra nedkørsel til cykelstien.

Juletræet på Grønningen er stillet op. Lyskæderne kommer snarest.

   
4.

Nyt fra formandsinitiativet

Der er ikke afholdt møde i formandsinitiativet.

   
5. Status på foreningens økonomi

Økonomien ser fin ud. Henning kontakter René og/eller Mai fra Datea ang. nogle uddybende spørgsmål vedrørende den økonomiske opgørelse.

   
6. Eventuelt

Bestyrelsen ønsker at få status på ansøgningen til energitilskud til LED-lampe projektet. Bernd spørger Peter.

Viceværtnøgler kan bruges både til åbne/låse el-skabe i opgangene samt skralderum. Bernd sidder inde med en viceværtnøgle.

   
7. Næste møde

Det næste bestyrelsesmøde holdes mandag den 25. januar fra kl 19 til 21 hos Lennart.