Referat af bestyrelsesmøde
d. 25. januar 2016
   
 

HUSK:

Parkeringskort må ikke lånes ud til venner og bekendte på udenlandsrejse!!

   
 

Tilstede: Peter Holm (suppleant), Karsten Lyng Anthonsen, Lennart Nordstedt og Bernd Schittenhelm (formand)

Fraværende: Henning Sørensen og Poul Hansen

Se referatet som PDF-fil.

1. Valg af referent

Formanden valgte sig frivilligt.
   
2. Nyt fra Ejerforeningen

Generel orientering
Der er solgt fire lejligheder: 7, 3th per 1. januar; 7, st tv per 1. februar; 12, 4tv per 15. februar og 8, 3th per 1. december 2015.

Ruden ved siden af indgangsdøren til opgang 10 er ødelagt. Der er indhentet tilbud fra glarmester og sagen er givet videre til Datea og vores forsikringsselskab.

Bestyrelsen har indgået en afdragstale med beboer for at undgå en inkasso-sag. Det er bestyrelsens holdning, at beboeren skal bære omkostninger til advokat.

Status på beskæring af træer
Der er intet nyt. Vi bliver på stand by.

Status på brugen af brandspjæld til ventilering i trappeopgange
Det er tilladt at gennemføre komfortventilation. Bestyrelsen undersøger muligheder for at installere en anordning a la etape 3, hvor der placeres en knap til en tidsstyret åbning af brandspjæld i hver trappeopgang. Installatøren skal være licenseret til dette. Aktion: Lennart kontakter mulige firmaer.

Status på udskiftning af belysning til LED-lamper i trappeopgange og LED lys i elevatorer
Belysning er meget vellykket. I begyndelsen gik otte pærer i stykker. Dette har nu stabiliseret sig. Dette kan skyldes udsving i forsyningssikkerheden fra strømleverandørens side. Der er opnået tilskud fra Energisparefonden til projektet.

Peter præsenterede et forslag til at installere LED-lys i elevatorer. Et elevatorfirma skal forberede elevatorerne til den nye belysning. Herefter kan en elektriker afslutte arbejdet med installation af LED-pærer. Aktion: Peter arbejder videre med løsninger og tilhørende tilbud.

Status på udskiftning af syv udendørslamper og LED-lys i cykelskure
Udendørslamperne er skiftet. Bestyrlesen er glade for reslutatet. Lamperne tilhører Grundejerforeningen (GF) og det er derfor denne som nyder godt af lavere strømomkostninger.

Bestyrelsen ønsker også at opsætte LED-lys i cykelskurene. Aktion: Karsten tager disse to punkter op i GF-regi. Etape 2 vil gerne have refunderet investeringen til udendørsbelysningen hvis muligt.

Salg af gamle lampepærer
De gamle pærer er solgt til vores elektrikerfirma, Kreativ Belysning Amager EL. Prisen blev trukket fra i regningen.

Vandaflæsning
muligheden for at indgå aftale om selvaflæsning for i år (2016) med ISTA. Fra næste år haves aftale med Minol om aflæsning af vandforbrug.

Misbrug af parkeringskort
Bestyrelsen har modtaget flere klager fra beboere om, at der holder fremmede biler parkeret i ugevis med parkeringskort i forruden. Det er ikke tilladt at låne parkeringskort ud til venner/bekendte som parkerer bilen hos os i stedet for lufthavnens p-pladser.

Generalforsamling 2016
Generalforsamlingen finder sted den 19. april fra kl 19. Lokaliteten er endnu ikke sikker. Bestyrelsen arbejder med flere forslag. Aktion: Bernd følger op på muligheden for at afholde generalforsamlingen på Crunch, Øresundsvej og den brasilianske restaurant ifm. Badmintonhallen på Strandlodsvej.

Bestyrelsen arbejder på følgende forslag til generalforsamlingen:

  • Valg af nyt revisorfirma
  • Gennemføre selvaflæsning af vandforbrug i 2016 – med assistance fra bestyrelsen
  • Skift af administrator fra Datea til DEAS
  • Installation af LED-lysstofrør i kælderen
  • Gennemføre reparationer af småskader i trappeopgange.
   
3. Nyt fra grundejerforeningen

Det er rejst forslag om at etablere tag over hele den store miljøstation pga. problemer med ikke velkomne gæster/klunsere. Bestyrelsen ser positivt på dette.

Der plantes hybenhække på trekantsområdet bag den store miljøstation. Disse beskyttes i starten af en indhegning.

   
4. Nyt fra formandsinitiativet

Der er ikke afholdt møde i formandsinitiativet.

   
5. Status på foreningens økonomi

Økonomien ser fin ud. Der er et pænt overskud ift. budgettet. Dette kan skyldes periodisering.

Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for at nedsætte fællesomkostningerne per lejlighed. Dette skal minimum være 250kr per måned. Aktion: Bernd taler med Datea om udarbejdelse af prognoser for næste års budget.

   
6. Eventuelt

Henning har solgt sin lejlighed og træder ud af bestyrelsen. Peter træder ind i bestyrelsen og overtager kassererposten indtil Generalforsamling 2016.

Det ønskes undersøgt, hvad det ville koste at få sat dørmotorer op i alle opgange. I dag har kun opgang 8 en dørmotor. Aktion: Bernd undersøger dette.

Ligeledes ønskes det undersøg om en attraktiv fastprisaftale kan indgås med en strømleverandør. Priserne er i bund pt. Aktion: Peter undersøger vores muligheder.

   
7. Næste møde

Det næste bestyrelsesmøde holdes mandag den 7. marts fra kl 19 til 21 hos Lennart.