Referat af bestyrelsesmøde
d. 7. maj 2012
   
 

Deltagere: Anne-Berit, Lone, Louise, Arne, Bernd og Torben (ref.)

Se referatet som PDF-fil.

1.

EF-2 Nyt

 • Bestyrelsen konstituerede sig således at Bernd forblev næstformand og Lone fortsætter som kasserer. Louise bliver vores repræsentant i Grundejerforeningen med Anne-Berit som suppleant.
 • På generalforsamlingen lovede vi at lave en liste over de opgaver viceværten har for Ejerforeningen.  Specielt påpeges at viceværten påtager sig opgaver for Ejerforeningen og ikke for den enkelte lejlighedsejer. Liste bliver nu udarbejdet og lagt på vores hjemmeside.
 • Forskellige tekniske problemer i lejligheder som knækket dørgreb, vinduesbeslag og stoppet køkkenafløb er alle fejl ejerne selv må udbedre. I øvrigt er der i vores vedtægter § 20 stk. 2 en nøje beskrivelse af hvad der påhviler lejlighedsejerne at vedligeholde og udbedre.
 • Der er udarbejdet en "Vejledning i brug og vedligehold" og sendt til samtlige ejere. Vi modtager gerne forslag til forbedringer i kommende version. Vejledningen vil blive lagt på vores hjemmeside.
 • På generalforsamlingen blev vi opfordret til vedholdende at klage over vejstøj. Det er bestyrelsens opfattelse, at det ikke er hensigtsmæssigt at lægge nyt lag asfalt på Amager Strandvej, så længe der er så omfattende nybyggerier i gang.
   
2.

Skanska

 • I forbindelse med syn & skøn p.g.a. den utætte kælder vil der den 14. maj blive foretaget undersøgelse af støbeskel i kælder, membran på kælder-ydervæg og jordkvalitet langs kælderens ydervæg. Der er udvalgt de to steder, hvor der senest har været vandindtrængning.
   
3.

Grundejerforeningen (GF)

 • 15.5. skal der være møde og en nye bestyrelse sammensættes.
   
4.

Formandsmøde

 • Der er ikke aftalt nyt møde endnu.
 •    
  5.

  Kommende møde

  • Mandag 30. juli kl. 19.00 hos Torben
     
     
   

  Venlig hilsen
  Bestyrelsen