Referat af bestyrelsesmøde
d. 15. januar 2013
   
 

Månedens reminder:

Generalforsamling planlagt til
torsdag d. 11. april 2013, kl. 19.00

   
 

Deltagere: Lone, Arne, Bernd, Jørgen  og Torben (ref.)

Se referatet som PDF-fil.

1.

EF-2 nyt

 • Der er kommet to nye ejere siden sidste møde, velkommen !
 • Hver bolig har fået tre nye parkerings-licenser. De er gyldige i 2013 og 2014. Ved fraflytning skal de overdrages de nye beboere.
 • Der har atter været et indbrud i en stuelejlighed i december.
 • Vores hjemmeside er blevet opdateret med praktiske oplysninger "Få svar på dine spørgsmål".
 • Bestyrelsen arbejder sammen med viceværten om tilbud på rensning af diverse filtre i boligerne. Mod et mindre beløb kan de beboere, der ikke kan eller vil, få renset filtre. Når en aftale er færdig udsender vi besked.
 • Ventilationsanlægget har fungeret skidt i juledagene, men skulle nu være justeret tilfredsstillende af Air Logic. Vi får se.
 • Problemerne med det varme brugsvand ser nu endelig ud til at være løst efter sidste gennemspuling i november. Der er foretaget omfattende ændringer i varmecentralen og udskiftning af Cirkonventiler i blok 4 til lettere regulerbare "Stad"-ventiler.
 • Roderierne i opgangene er helt uacceptabelt, dels af hensyn til rengøringsfolkene og dels af hensyn til de mange utilfredse beboere der klager + dem der ikke klager. Vi planlægger sammen med viceværten en kraftig opstramning.
 • Ifølge kommunens anbefalinger skal der være ca. 2,5 cykelstativer/lejlighed, så vi mangler op mod 40 pladser. Vi vil i første omgang ansøge Grundejerforeningen om tilladelse til etablering af 18 pladser langs terrasse-bøgehækkene mellem opgang 9 og opgang 11.
   
2.

Skanska

 • Skanska har betalt os et stort beløb for de mangler, der er påvist som årsag til den utætte kælder. Udbedringer udefra kan ikke foretages uden der bliver ødelagt mere end der bliver bedret. Løsningen kan derfor blive at foretage injiceringer indefra, når der trænger vand ind.
 • Ejerforenings forsikring har en selvrisiko på 5.000 kr., og samtidig er der krav om at ejendele i kælder skal være løftet 10 cm over gulvniveau på ikke-vandsugende underlag.
   
3.

Grundejerforeningen

 • Intet nyt.
   
4.

Økonomi

 • Økonomien er særdeles god blandt andet fordi vi har modtaget ca. 550.000 kr. fra Skanska. I forvejen er der henlagt et større beløb, der om nogle år vil være behov for til maling og oliering af træværk.
 • Bestyrelsen overvejer udbetaling til ejerne af omkring 8 - 9.000 kroner i gennemsnit per lejlighed, hvis generalforsamling godkender.   
   
5.

Kommende møde

 • Mandag 4. marts 2013 kl. 19.00 hos Anne-Berit og Arne.