Få svar på dine spørgsmål
   
 

Her kan du finde svar på de fleste af dine spørgsmål. Hvis du har et spørgsmål, som der ikke er svar på, så kan du bruge denne formular til at stille et spørgsmål.

 

Hvad gør jeg, når jeg skal lave en ekstra ngøle til min lejlighed?
Vores nøgler er systemnøgler, og for at få lavet en ny nøgle skal du bruge det kodekort som du fik sammen med vedligeholdelsesmappen til lejligheden. Mappen skal være overdraget ved ejerskifte. Bestyrelsen har ingen mulighed for at rekvirere nøgler.

Bestilling af nøgle skal ske skriftligt via e-mail, hvor der tydeligt er oplyst: System nr., kort nr., navn og leveringsadresse. Bestilling skal ske til Sanistål A/S på: sikring@sanistaal.dk.

Til toppen af siden

 

Hvor kan jeg købe en ny vandlås til brusekabinen?
Vandlåsen i brusekabinen er af mærket Unidrain, og du kan f.eks. købe en ny hos Rasmussen og Sønner, Amagerbrogade 135 - pris ca. 286,- kr. (juni 2015).

Til toppen af siden

 

Har du problemer med afløbet?
Bestyrelsen kan anbefale firmaet Jønsson Kloak med telefonnummer 49 58 38 38.

Til toppen af siden

 

Hvad gør jeg, hvis jeg har mistet et parkeringskort?
Du skal tage kontakt til firmaet Parkzone A/S via deres hjemmeside: http://www.parkzone.dk/ og bestille et nyt kort. Du må regne med minimum en udgift på ca. 300 kr.

Til toppen af siden

 

Oliering af vinduer
Bestyrelsen sørger for fælles udvendig oliering og betaler. Man skal selv sørge for den indvendige oliering. Materialer der anvendes udvendigt er : Pigmenteret linolie

Til toppen af siden

 

Vedligeholdelse af oplukkelige vinduer
1 x årligt rengøres skinnen i bunden af vinduet f.eks med rensebenzin. Der eftersmøres med syrefri olie/ syrefri vaseline. Hængslerne smøres ved samme lejlighed.

Til toppen af siden

 

Navneskilte
Standardiserede navneskilte er obligatoriske og bestilles via vicevært, og er for indflytters egen regning.

Til toppen af siden

 

Parkeringshuset
Kommunen har ikke aktuelle planer om at bygge parkeringshus (november 2012). Bestyrelsen vil straks videregive informationer hvis noget nyt dukker op.

Til toppen af siden

 

Facebook
Facebook-gruppen for Etape 2 og Facebook-gruppen for Øresund Strandpark er private initiativer som bestyrelsen hilser velkommen som et godt initiativ til beboernes indbyrdes kommunikation.

Henvendelser til bestyrelsen skal dog fortsat ske via bestyrelsens mail.
Telefonisk henvendelse kun ved akut behov.

Til toppen af siden

 

Fejl og problemer med fællesanlæg og fælles installationer
Kontakt bestyrelsen, som herefter vil sørge for udbedring. Ved akut behov kan viceværten kontaktes direkte.

Til toppen af siden

 

Links til de andre etapers websider
Se "Grundejerforeningen"

Til toppen af siden

 

Husordenen
Tag hensyn til din nabo, til rengøringsperonalet og til brandsikkerhed. Cykler, papkasser, avisstakke m.m.m. hører ikke til i opgangene. Hele "Husordenen" kan du læse her.

Til toppen af siden

 

Rotter
Dyrefodring og  roderi på terrasserne kalder på rotterne. Så start med at rydde op, og derefter kontakt kommunen (Teknik og Miljø) hvis der er rotter på din terrasse.

Til toppen af siden

 

Findes der en vejledning til vedligeholdelse af lejligheden?
Bestyrelsen har udarbejdet en generel vejledning til brug og vedligeholdelse af lejlighederne. Det kan du se her.

Til toppen af siden

 

Hvad er egentlig viceværtens opgaver?
Viceværten hjælper bestyrelsen med kontrol, vedligeholdelse, renholdelse og udbedringer af fejl i fællesområder og fællesanlæg, så han er ikke ansat til at løse problemer i de enkelte lejligheder. Læs mere i beskrivelsen af viceværtens opgaver.

Til toppen af siden

 

En af mine vinduer er blevet smadret - dækker ejendommens forsikring?
Ja, det gør den. Vores ejendomsforsikring indeholder en glasforsikring. Du kan finde læse mere om dækning og finde links til skadesanmeldelsen lige nedenfor.

Til toppen af siden

 

Skadesdækning?
Til dækning af div. skader på ejendommen, herunder inventar, er der tegnet en ejendomsforsikring hos Codan. I det omfang at du har været udsat for en skade, bør du rette henvendelse til vores administrator Datea/NewSec (pbj@newsec.dk med kopi til bestyrelsen-etape2@googlegroups.com) med henblik på at få afklaret, hvorvidt ejendomsforsikringen dækker netop din skade. Billeder skal medsendes.

Der er selvrisiko på forsikringen, og størrelsen afhænger af skadestypen. Beboeren betaler selv DKK 1000, mens resten af selv-risikoen betales af foreningen.

Du skal selv rette henvendelse til Datea, bestyrelsen skal blot CC'es. Hvis skaden vurderes relevant, sørger Datea for at videresende til Codan, der foretager den endelige vurdering. Codan må ikke kontaktes direkte før, skaden er oprettet.

Til toppen af siden

 

Hvad gør jeg, hvis ventilationsanlægget ikke virker?
Du skal kontakte viceværten, som enten selv reparerer anlægget eller tilkalder nødvendig hjælp. For at undgå at hele opgangen ringer, kan du evt. sætte en seddel op på opgangens opslagstavle om, at viceværten er blevet kontaktet.

Til toppen af siden

 

Hvad gør jeg, hvis toilettet løber?
Dette skyldes typisk forkalkning. Du kan enten selv afmontere udtrækket på væggen og hælde afkalker ind, eller kontakte lokale vvs'er, som kan hjælpe med dette.
Du kan også selv prøve at skifte Geberit Svømmerventil Impuls380, som kan købes hos vvs'er.

Til toppen af siden

 

Hvad gør jeg, hvis vandet ikke er tilstrækkeligt varmt?
Dette skyldes typisk forkalkning. Du kan enten selv afmontere udtrækket på væggen og hælde afkalker ind, eller kontakte lokale vvs'er, som kan hjælpe med dette. Du bedes tjekke for om dit blandingsbatteri er tilkalket. Dette kan medføre en reduceret funktionalitet. Hvis dette ikke giver noget bedes du kontakte vores vicevært.

Til toppen af siden

 

Trafoer og LED lys i køkken og toilet
Trafoerne sidder i køkkenet oppe bag de lange (hvide) plader og på toilet ovenpå toilet udtrækket inde i væggen. Lys kan skiftes til LED ved at udskifte trafoer til LED-watt niveau og lyskiler til LED. Der kan tages fat i elektriker, eksempelvis Kreativ Belysning, som kender vores lejligheder.

Til toppen af siden

 

Gulvarme strejker
Kan muligvis være kalk. Skru af ventilen og aktiver den split, der sidder der.

Til toppen af siden

 

Udlevering af nøgle til service virksomheder
Foreningen udleverer ikke nøgler til service virksomheder på vegne af beboere. Beboeren må selv udlåne egne nøgle, hvis dette behøves.

Til toppen af siden

 

Rensning af afløbsrør
Vandrete afløbsrør er beboerens egne, mens lodrette rør (faldstamme) er foreningens/fællesejendom.

Til toppen af siden