Referat af bestyrelsesmøde
d. 26. marts 2012
   
 

Deltagere: Anne-Berit, Lone, Arne, Bernd, Jørgen og  Torben (referent).

Se referatet som PDF-fil.

1.

EF-2 Nyt

 • Der har været stor udskiftning blandt lejerne, idet 4 nye lejere er flyttet ind siden sidste møde. Velkommen til jer.
 • Der vil i løbet af nogle dage blive ryddet op i kælder og blandt herreløse cykler.
 • En vedligeholdelsesvejledning for beboerne er ved at være klar. Den vil være en god hjælp til selvhjælp.
 • Desværre har der atter været et indbrud i kælderen. Dørene til kælderen er derfor blevet indbrudssikret. Men hold nu også hovedørene lukkede !
 • Der udsendes indkaldelse til generalforsamlingen inden påske.
 • I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive suppleret med et indlæg om byggeplaner og andre anlægsplaner i området - højhuse, møller, marina m.m. -.
 • Vi ser gerne at også lejere kommer til generalforsamlingen, dog uden stemmeret.
   
2.

GF-nyt

 • Fra 1. april vil et  ny gartnerfirma vedligeholde de grønne områder.
 • I april / maj vil hybenroserne blive klippet ned. Det vil ske ca. hvert 5. år.
   
3.

Økonomi

 • Vi har fortsat en god økonomi og forventer derfor at fællesbidraget for kommende år kan holdes uforandret trods henlæggelser til større vedligeholdelsesopgaver.
   
4.

Skanska-sagerne

 • Den utætte kælder en nu eneste mangel/fejl fra 5-års-gennemgangen vi ikke har fundet en løsning på.
 • Der har derfor været indledende "syn & skøn" i marts.
 • Der vil om godt en måned blive foretaget enkelte destruktive indgreb indefra og udefra i kældervæg for at påvise årsag til vandindtrængningerne. De berørte beboere er eller vil blive orienteret.
 •    
  5.

  Formandsmøde

  • EF-4 har etableret videoovervågning i opgangene. Vi er spændt på at se om det giver nogen gevinst. Ingen af de øvrige etape har planer om videoovervågning. Det er i øvrigt meget dyrt.
     
     
   

  Venlig hilsen
  Bestyrelsen